06-28746823

Rijsven 44, 5645 KH Eindhoven

Contact

EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) is  een vorm van therapie die gebruikt wordt voor het verwerken van trauma’s, verlieservaringen of andere ingrijpende gebeurtenissen. Ook bij problematische gedragspatronen en belemmerende overtuigingen en het omgaan met angsten en fobieën blijkt dat mensen baat hebben bij deze vorm van therapie behandeling.

 

Bij een EMDR behandeling gaan we  de emotionele lading bij een heftige herinnering verminderen. We beginnen met het terughalen van de gebeurtenis en de gedachten, emoties en lichamelijke sensaties die daarmee naar boven komen. Terwijl je de gebeurtenis voor je blijft zien, krijg je tegelijkertijd afleidende prikkels: de handbewegingen van de counsellor, die je met je ogen volgt.

Tussendoor vraagt de counsellor naar je ervaringen. Het proces brengt vaak nieuwe gedachten en gevoelens naar boven. Soms ook worden lichamelijke veranderingen gevoeld. De EMDR behandeling wordt voortgezet door de focus te leggen op deze veranderende ervaringen.

 

Door de EMDR behandeling worden er in je hersenen twee processen tegelijk in werking gezet: aandacht en geheugen, waardoor het verwerkingsproces wordt geactiveerd. Je hersenen kunnen maar een bepaalde hoeveelheid belasting aan en de combinatie van denken aan de heftige ervaring en de stimuli van de handbewegingen, maakt dat er steeds meer afstand komt tussen de herinnering en de pijnlijke gevoelens die dit met zich meeneemt. De emotionele lading wordt minder. Uiteindelijk blijft een meer neutrale herinnering over. Je vergeet niet wat er is gebeurd, maar de emoties die je erbij voelt worden minder sterk. Het kan ook gebeuren dat je nieuwe inzichten verkrijgt, die de gebeurtenis een andere betekenis geven.

 

Na afronding van één of een aantal EMDR-sessies, ervaren de meeste mensen al hele positieve effecten.

Denk je dat EMDR iets voor jou kan betekenen, of heb je vragen, neem dan gerust contact op voor meer informatie.

Ik ben gecertificeerd om EMDR behandelingen uit te voeren, aangesloten bij SETN Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland en sta vermeld op hun website.

Klik hier voor meer informatie.

Je vindt hier de folder over EMDR.

 

Als de verbinding tussen partners verloren dreigt te gaan

 

Ook een relatie die dreigt vast te lopen, is te zien als een verlies.  Verlies van liefde, aandacht, waardering,
(h)erkenning en ideaalbeelden. Dit kan een gevoel van leegte  en onbegrip geven en kan leiden tot veel verdriet en verwijdering.

 

Bij een dergelijk verlies kan het nodig zijn om ondersteuning te krijgen van een professional, die samen met jullie op zoek gaat naar de basis, die jullie ooit bij elkaar heeft gebracht.

 

Mijn uitgangspunt is dat ik  jullie weer echt met elkaar in contact  breng, waardoor je elkaar, maar ook jezelf, beter begrijpt. Dit is een belangrijke voorwaarde om elkaar opnieuw te (leren) waarderen.

 

Ik ben geschoold in EFRC, Emotionally Focused Relation Counselling. EFRC is een nieuw soort relatiecounselling, die zeer effectief werkt. De focus ligt op emoties en het vertalen van gevoelens die onder gedrag liggen, naar verlangens en behoeftes. Het uiteindelijke doel van EFRC is het creëren van een veilige verbinding tussen partners, als sleutel tot een liefdevolle relatie.